Zbraně

Zbraně a vše kolem nich…

Na této stránce se zaměříme na vybavení potřebné na naše akce, především na tábory.
Nejzajímavější součástí výbavy každého účastníka jsou nepochybně zbraně a proto začneme právě jimi.

Zbraně

Klasická larpová zbraň i když je nazývána zbraní musí být v první řadě bezpečná, což znamená dostatečně měkčená, vyrobená ze správných materiálů, a dobře ovladatelná.
Nám se nejvíce osvědčily zbraně „Hůreckého“ typu což znamená laminátové jádro a samolepící měkčení. Takovouto zbraň je možné zakoupit přímo na Hůrce nebo vyrobit z u nich pořízených materiálů. Cena vlastnoručně vyrobené zbraně se tak může snížit až o tři čtvrtiny ceny zbraně hotové. Navíc člověk získá dobrý pocit z vlastnoručně vyrobeného vybavení.
Každá zbraň musí projít schválením k tomu pověřeným organizátorem, pokud se tak nestane zbraň nesmí být použita ve hře.
Pokud má někdo v plánu zbraň si sám vyrobit a neví jak na to je možné ji z přivezených materiálů vyrobit přímo na místě první den tábora, nebo nás bombardovat zprávami aby jsme sepsali podrobný návod (když budete obzvláště neodbytní budou i obrázky!).

Bude následovat malý přehled zbraní, které je možné použít bez nutnosti vysvětlovat proč by tato zbraň měla být povolena. Rozměry zbraní jsou stejné jako na většině LARPů.

K bezpečnosti zbraní platí jedno důležité pravidlo, pokud je zbraň jakkoli poškozená je nutné ji okamžitě opravit, měkčení se dá na místě přelepit, nalomené jádro je důvodem pro vyřazení zbraně. Obzvláště důležité je hlídat bezpečnost šípů, kdy je lepší podezřele ohnutý nebo nalomený šíp zlomit, a zabránit tak zranění při výstřelu.

Meče

Snad nejtypičtější zbraní, kterou je možné vidět na většině akcí je meč.
Klasická konstrukce meče se skládá z laminátového jádra, samolepícího měkčení čepele, „kobercovky“ která celý meč drží pohromadě, dřevěné nebo kovové záštity a jílce (naše jílce jsou vytvořeny omotáním jádra prádelní šňůrou, což je pohodlné, odolné a velice ekonomické řešení.
Jako u všech zbraní platí že čepel zbraně nesmí obsahovat žádné kovové části (trubka omotaná molitanem skutečně není bezpečná měkčená zbraň), měkčení se při zásahu nesmí prohnout až k jádru (měkčení je zkoušeno na majiteli), zároveň měkčení musí držet na zbrani pevně nesmí se hýbat ani nikde odkrývat jádro. U záštity platí že nesmí mít nikde ostrou hranu, která by ohrožovala ostatní, nebo samotného majitele. Klasický meč má dvě měkčené čepele, ale povolit je možné i šavle, katany a jiné podobné zbraně splňující požadavky na bezpečnost.

Rozměry mečů:
Obouruční: 110 -130 cm
Zásah takovou zbraní platí pouze v případě že je zbraň po celou dobu útoku držena oběma rukama.
Jeden a půl ruční: 90-110cm
Zbraň je možné při útoku pustit jednou rukou a způsobit platný zásah, i když má její majitel vlnou ruku není možné s touto zbraní nést v kombinaci jinou zbraň, nebo štít.
Jednoruční: <90 cm
Jednoruční meč klasicky držený jednou rukou, je možné v kombinaci s ním nést štít, nebo jinou zbraň do celkového součtu délek 130 cm.

Sekery a kladiva
Rozměry seker a kladiv jsou stejné jako u měčů, jen s tím rozdílem že se měří nejdelší měřitelný rozměr zbraně tedy nejčastěji spodní konec topora – horní hrot ostří.
Základ pro výrobu sekery může být skutečné toporo sekery, stará hokejka (dřevěná, moderní kousky nejsou vhodné), násady na motyky, nebo jiný vhodný materiál (tímto můžeme vyloučit násady na smetáky, které většinou prasknou po prvním úderu).
Jako ostří sekery jde využít několik vrstev EVA hmoty, popřípadě karimatky, ostří by mělo mít stálý tvar (nechová se jako plácačka na mouchy) po úderu se vrátí do původní podoby a nedovolí jádru dopadnout plnou silou. I když je na sekeře kvalitní ostří platí povinnost měkčení na horní třetině zbraně.

Dýky, nože, tesáky
Do tohoto typu zbraní řadíme jakoukoli zbraň podobající se meči do délky 75cm. Tyto zbraně je možné většinou používat v kombinaci s jinou podobnou zbraní opět do součtu délky 130cm.

Štíty
Ideálním materiálem na štít je překližka díky nízké hmotnosti a velké odolnosti. Na táboře nebudou povoleny kovové štíty (štíty s kovovými puklicemi ano). Hrany štítů musí být vždy zaoblené a měkčené a to minimálně zahradní hadicí, nebo vrstvou karimatky.
Maximální rozměry štítů jsou:
Kruh o průměru nejvýše 60cm
Erbovní, hranatý, či jakýkoli jiný tvar, které se vleze do obdélníku 60×50 cm.
U nekulatých štítů platí že štít nesmí obsahovat nebezpečné hrany, ostny, ani jiné podobné prvky.

Luky a kuše
Střelné zbraně s nátahem maximálně 30 liber (na fantasy tábor přivezte prosím luky alespoň trochu historického vzhledu, tedy ne kladkové, sportovní a podobné.)
Luk bude během schvalování vyzkoušen organizátory a v rámci testu bezpečnosti šípů bude vystřeleno na jeho majitele.
Střelivo do luků a kuší musí mít bezpečnostní hlavici (opět je možné sehnat hlavice na hůrce). V případě pochybností o bezpečnosti (u podomácku vyrobených je to jistota) bude jedna z hlavic rozebrána a zkontrolována jestli je možné ji během hry používat.
Šíp musí být vyroben z pevného dřevěného, nebo laminátového týbla, které není prohlé ani nalomené. Dále šíp musí mít zářez k nasazení na tětivu a minimálně dvě letky.
Materiál na letky nesmí být nebezpečný což znamená že při zásahu kdy šíp pokračuje dále v letu nesmí pořezat nebo jinak zranic zasaženého. Vhodný materiál je peří, kobercová páska…

Zbraně, veteránské aneb uhádej si povolení své zbraně
Veteránské zbraně jsou takové, které svou konstrukcí, nebo rozměry překračují běžná pravidla.
Díky jejich neobvyklosti, vyšším rozměrům, nebo exotickým tvarům je nutné dokázat schopnost v jejich ovládání.

Kopí
Kopí se skládá z těchto čtyř částí, jsou to tyto tři, ratiště a hlavice.
Jako ratiště kopí je vhodné použít originální ratiště z hůrky, nebo jakoukoli dostatečně odolnou dřevěnou tyč u které nehrozí při útoku riziko přeražení. Hlavice má podobnou konstrukci jako hlavice šípů, musí zbrzdit bodnutí a nesmí se přehnaně ohýbat, tak aby neodhalovala jádro.
Kopí je bodná zbraň proto není možné s ní útočit jiným způsoben než bodem.

Rozměry kopí:
Jednoruční: 100-150cm

K tomuto kopí je možné použít štít.
Obouruční: 150-200cm
Kopí je nutné držet celou dobu útoku oběma rukama, jinak je zásah neplatný.

Halapartny, naginaty…
Kombinace pravidel pro sekery a kopí, pevné ratiště, dobře vyrobená hlavice, měkčená horní třetina zbraně. Majitelé těchto zbraní budou obzvláště pečlivě prověření z jejich bezpečného ovládání.
Pokud plánujete takovou zbraň přivézt je vhodné se předem spojit s organizátory.

Řemdih
Pevná část zbraně nesmí přesáhnout 40 cm a její konec musí být dostatečně měkčený, Provaz nesmí přesáhnout 30 cm, koule řemdihu musí mít rozměry 10-15 cm.
Tato zbraň je stejně nebezpečná a nepraktická pro toho kdo ji používá jako pro toho proti komu je použita, proto její přivezení pečlivě zvažte.

Krumpáče, lopaty, vraní zobáky, židle a jiné zbraně zde neuvedené.
Každá zbraň, která není popsána v pravidlech a nějakým způsobem se pravidlům vymyká, je považována za zbraň veteránskou. Použití takovéto zbraně by mělo být předem prodiskutováno s organizátory, ale není předem vyloučeno.

Zbraně na postapo tábor budou uvedeny přímo na stránce táborů, protože předpokládáme že si „nerfku“ nebo „airsoftku“ sami vyrábět nebudete, bude text o nich kratší.